SURFZONEN.DK

Vagn Jakobsen
Østre Frihedsvej 12
2680 Solrød Strand

Mobil: 0045 20 40 95 25
Mail: vagnjakobsen@surfzonen.dk

CVR NR: 34 92 14 74

Nykredit bank

Reg. nr. 5471Konto nr. 1095694